+ 48 500 25 66 45 kontakt@syntactive.pl

Projektowanie i optymalizacja procesów sprzedażowych

Specjalizujemy się w procesach i systemach z obszarów sprzedaży i marketingu, strategiach sprzedażowych oraz oprzyrządowaniu procesów za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Najczęściej projekt konsultingowy przebiega według następującego standardu:

Krok pierwszy: Przeprowadzimy szczegółowy audyt strategii, organizacji, procesów i systemów sprzedażowych. Przyjrzymy się również strukturze klientów pod kątem optymalnego modelu ich obsługi oraz kanałom marketingu i sprzedaży. Stworzymy ponadto system raportowy zawierający kompletną listę najważniejszych wskaźników (KPI) dla Twojego biznesu. Zobaczysz swoją firmę z zupełnie nowej perspektywy.  

Krok drugi: Przygotowujemy w oparciu o dane z audytu szczegółową listy rekomendacji zmian wraz z harmonogramem ich wdrożenia. Na tym etapie otrzymasz również projekty konkretnych rozwiązań, takich jak system motywacyjny dla działu handlowego dostosowany do potrzeb Twojej firmy, szczegółowe opisy ról (stanowisk) wraz z rekomendacją zmian oraz formalny opis procesów sprzedażowych i marketingowych (w standardzie BPML 2.0.)

Krok trzeci: Będziemy wspólnie z Tobą wdrażać zmiany szkoląc Twoich ludzi, uczestnicząc w prezentacjach dla zespołu i wspólnych wizytach u klientów, prowadząc coaching on-the-job dla Twoich ludzi oraz nadzorować wdrażanie systemów informatycznych jeśli ich wdrożenia będzie częścią projektu. Nauczymy również Twoich managerów najskuteczniejszych metod zarządzania zespołem handlowym.

Krok czwarty: Gruntownie przeanalizujemy efekty dotychczasowych działań i wprowadzimy zmiany jeśli okaże się to konieczne. Będziemy pracować do skutku, a ma nim być osiągnięcie konkretnych wskaźników: wzrost sprzedaży i rentowności, zwiększenie skuteczności, wydajności i efektywności Twoich pracowników, zwiększenie zdolności do pozyskiwania i obsługi nowych klientów oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania działu sprzedaży.

Sprawdź nas – zadaj nam pytanie dotyczące sprzedaży a jeden z naszych konsultantów odpowie na nie w trakcie bezpłatnych konsultacji wstępnych.

proces-chart

Restrukturyzacja działu sprzedaży

Celem tego procesu jest dopasowanie organizacji sprzedażowej do potrzeb rynku i struktury klientów z jednoczesną redukcją kosztów. Projektujemy ponadto niezwykle skuteczne systemy motywacyjne dla handlowców i menedżerów sprzedaży. 

Projekt tego typu przebiega następująco:

Krok pierwszy: Przeprowadzimy szczegółową analizę segmentów klientów pod kątem ich potrzeb w zakresie obsługi. Przyjrzymy się modelu dotarcia do rynku oraz kanałom marketingu i sprzedaży. Przeanalizujemy organizację sprzedażową i procesy sprzedażowe. W tym kroku również przeprowadzimy ocenę wyników poszczególnych członków Twojego zespołu za pomocą macierzy kilkunastu różnych wskaźników.

Krok drugi: Stworzymy projekt nowej organizacji sprzedażowej, która nie tylko utrzyma ale wręcz zwiększy swoją zdolność osiągania celów, a jednocześnie będzie znacznie tańsza. Określimy optymalną wielkość działu sprzedaży i zaproponujemy zmiany w strukturze organizacyjnej. Przy okazji wprowadzimy mechanizmy, które usprawnią pracę na styku działu sprzedaży i innych działów.

Krok trzeci: Wesprzemy Cię w trudnych procesach HR-owych, uczestnicząc w miarę potrzeb w procesie outplacementu i organizując rekrutacje. Nie obawiamy się trudnych rozmów z pracownikami – często wręcz o wiele łatwiej prowadzi się je osobom z zewnątrz niż managerom od lat pracującym z zespołem.

Krok czwarty: Będziemy wspierać twoich managerów i handlowców w odnalezieniu się w okresie po zmianach. Będziemy ich szkolić zarówno w sali jak i u klientów, w ramach coachingu on-the-job. W miarę potrzeb będziemy wprowadzać korekty do naszego planu.

Sprawdź nas i zadaj nam pytanie dotyczące działu sprzedaży a jeden z naszych konsultantów odpowie na nie w trakcie bezpłatnych konsultacji wstępnych.

group of people team

Zarządzanie projektem informatycznym

W ramach tej usługi wybierzemy dla Ciebie najbardziej odpowiednie narzędzie informatyczne i wesprzemy Cię przy wdrożeniu z pozycji zewnętrznego audytora. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla działów sprzedaży, logistyki, HR oraz systemach Workflow i Business Intelligence.

Projekt konsultingowy dotyczący wdrożenia systemów przebiega następująco:

Krok pierwszy: Przeprowadzimy analizę przedwdrożeniową, w trakcie której zdefiniujemy twoje cele oraz określimy potrzeby. Następnie zarekomendujemy klasę rozwiązań informatycznych, które będą najbardziej odpowiednie.

Krok drugi: Zorganizujemy przetarg według formalnych, jednolitych standardów i wspomożemy Cię w wyborze najlepszego dostawcy oprogramowania.

Krok trzeci: Wesprzemy Cię na etapie negocjacji umowy z dostawcą oprogramowania abyś otrzymał wszystko to, co znajdzie się w specyfikacji pilnują jednocześnie aby dostawca nie wyśrubował ceny dodatkowymi usługami.

Krok czwarty: Będziemy uczestniczyć we wdrożeniu z pozycji zewnętrznego audytora. Nasz konsultant będzie siedział przy stole obok Ciebie w trakcie spotkań z dostawcą pilnując, aby wszystkie Twej potrzeby zostały zaadresowane. Będziemy oceniać dla Ciebie, czy poszczególne etapy wdrożenia adresują to, co zapisano w umowie.

Krok piąty: Po zakończeniu wdrożenia dopilnujemy aby dostawca wywiązał się z pozostałych elementów umowy jak szkolenia Twojego zespołu czy zapewnienie odpowiedniego serwisu.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś jeśli chcesz wdrożyć system da działów sprzedaży

setup

Zamów bezpłatną konsultację wstępną

W mniej niż 20 minut zbadamy, na jakim etapie rozwoju cyfrowego znajduje się Twoja firma oraz wstępnie określimy Twoje potrzeby w zakresie transformacji cyfrowej.

 

Konsulting wdrożeniowy i audyt wdrożeniowy

Wybierzemy dla Ciebie narzędzia informatyczne dla sprzedaży, marketingu, HR, logistyki i finansów. Zorganizujemy przetarg, wynegocjujemy umowę i dopilnujemy abyś dostał to, na co się umówiłeś. 

Outsourcing zespołów informatycznych

Jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem wysokiej klasy zespołu analityków, project managerów i developerów skontaktuj się z nami. 

Konsulting strategiczny w obszarach sprzedaży i marketingu

Przebudujemy procesy i systemy sprzedaży w Twojej firmie. Skorzystaj z naszej praktycznej wiedzy na temat najlepszych praktyk. 

Szkolenia

Każdy nasz projekt konsultingowy uzupełniamy o wysokiej klasy szkolenia i warsztaty dla zespołu sprzedażowego i managerów. 

Gotowy na podróż przez Cyfrową Galaktykę?

Pozostańmy w kontakcie!