+ 48 500 25 66 45 kontakt@syntactive.pl

Współpraca między pokoleniami

Harmonia w różnorodności

Odkryj tajniki efektywnej współpracy międzypokoleniowej

Zamów jeszcze dziś szkolenie Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności dla swojego zespołu.

k

Cel szkolenia

Celem szkolenia „Współpraca Międzypokoleniowa” jest usprawnienie komunikacji między pracownikami oraz zwiększenie umiejętności motywowania pracowników przez menedżerów. Kolejnym ważnym celem jest pomoc firmom we wzmocnieniu harmonijnej współpracy międzypokoleniowej. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Na szkoleniu najbardziej skorzystają menedżerowie każdego szczebla chcący opanować zasady zarządzania międzypokoleniowego oraz pracownicy działów HR, których rolą jest zapewnienie harmonijnej współpracy międzypokoleniowej oraz wypracowanie i optymalizacja zasad zarządzania zespołem wielopokoleniowym.

g

Metodyka szkolenia

 • Praktyczne warsztaty mające na celu wypracowanie konkretnych zasad, reguł i narządzi.
 • Branżowe case studies.
 • Multimedialna prezentacja
  interaktywna zorganizowana według
  cyklu Kolba.
 • Dyskusja moderowana.

Czego się nauczysz?

Odkryjesz tajniki harmonijnej współpracy międzypokoleniowej. Poznasz mocne i słabe strony każdego z 4 pokoleń. Opanujesz strategie motywowania pracowników z różnych pokoleń. Dowiesz się, jak radzić sobie z konfliktami w zespołach międzypokoleniowych.Poznsz różne typu kultur organizacyjnych. Dowiesz się, jakie cecyh warunkują efektywność zespołu międzypokoleniowego. 

Jakie umiejętności opanujesz?

Nauczysz się komunikować z przedstawicielami różnych pokoleń. Udoskonalisz zasady motywowania zespołu międzypokoleniowego.  Opanujesz umiejętność rekrutowania najmłodszych pokoleń. Nauczysz się również rozwiązywać konflikty międzypokoleniowe oraz kształtować kulturę organizacyjną sprzyjającą harmonijnej współpracy członków zespołu wielopokoleniowego.

Formuła szkolenia

Szkolenie „Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności” to szkolenie zamknięte. W szkoleniach otwartych uczestniczą osoby z różnych organizacji i branż, więc siłą rzeczy program jest kompromisem między bardzo różnymi potrzebami. Przy szkoleniu zamkniętym, dla pracowników jednej firmy, nie ma tego problemu.

Ramowy program szkolenia 

Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności

MODUŁ 1: HARMONIA W RÓŻNORODNOŚCI: POKOLENIA NA RYNKU PRACY

 • Pogłębiona charakterystyka 4 pokoleń na rynku pracy: pokolenie Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie Y (Milenialsi), pokolenie Z.
 • Perspektywa na przyszłość: pokolenie Alfa i turbo-zmiany na rynku pracy.
 • Stereotypy i uproszczenia w klasyfikacji pokoleń – „Roszczeniowe Zetki i powolni Bommerzy”.
 • Warsztat: „Mówić ich językiem” – przygotowywanie komunikatów zrozumiałych i akceptowanych dla pracowników każdego z pokoleń.
 • Lider zespołu wielopokoleniowego: metody rozwoju kompetencji i budowania autorytetu lidera w odniesieniu do każdego z pokoleń.
 • Warsztat: „Autorytet lidera” – co robić, aby wzmacniać autorytet dojrzałego lidera w oczach w oczach pracowników z najmłodszych pokoleń.
Obraz przedstawia wystylizowaną grupę ludzi w różnym wieku dziarsko maszerujących ku lepszej przyszłości. To ilustracja do modułu nr 2 szkolenia pt. "Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności". Szkolenie prowadzi Wojciech Woźniak, trener i konsultant firmy Syntactive.pl i portalu SzkoleniaSprzedaz.pl.

MODUŁ 2: RADZENIE SOBIE Z NAJWAŻNIEJSZYMI PROBLEMAMI W ZESPOŁACH MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

 • Dysfunkcje pracy zespołowej wynikające z różnic pokoleniowych i ich przezwyciężanie.
 • Dostosowanie procesów zarządczych w stosunku do najmłodszych pokoleń: informacja zwrotna, wyznaczanie i egzekucja celów, delegowanie, korygowanie.
 • WARSZTAT: delegowanie zadań najmłodszym pokoleniom.
 • Geneza i dynamika konfliktów międzypokoleniowych.
 • Metody rozwiązywania konfliktów. CASE STUDY: „Te leniwe Zetki, ci niekumaci Boomersi” – rozwiązywanie konfliktów w zespole w praktyce.
 • Warsztat: „Informacja zwrotna do Płatka Śniegu” – jak komunikować ocenę pracy najmłodszym pokoleniom.

MODUŁ 3: JAK SPRAWIĆ, BY FIRMA ZYSKAŁA NA WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ?

 • Wyzwania jakie stoją przed organizacją, HR i managerem w kontekście zespołów międzypokoleniowych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i transfer wiedzy: Cross-trening między stanowiskami.
 • Wewnętrzy system mentoringu – jak uwolnić wiedzę starszych pokoleń.
 • WARSZTAT: „Program mentoringu”.
  Sposoby stymulowania kreatywności i innowacyjności w zespołach międzypokoleniowych.
 • WARSZTAT: „Rekrutacja Milenialsa i Zetki”.
 • Motywowanie pracowników z poszczególnych grup wiekowych i potrzeby pracowników na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego.
Obraz przedstawia wystylizowaną grupę pracowników fizycznych tworzących zespoły wielopokoleniowe. To ilustracja do modułu nr 4 szkolenia pt. "Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności". Szkolenie prowadzi Wojciech Woźniak, trener i konsultant firmy Syntactive.pl i portalu SzkoleniaSprzedaz.pl. Moduł ma tytuł „TWORZENIE ŚRODOWISKA PRACY SPRZYJAJĄCEGO ZESPOŁOM WIELOPOKOLENIOWYM”.

MODUŁ 4: TWORZENIE ŚRODOWISKA PRACY SPRZYJAJĄCEGO ZESPOŁOM WIELOPOKOLENIOWYM

 • Praca zespołowa jako klucz do efektywnych zespołów wielopokoleniowych – 5 cech efektywnych zespołów (wnioski z „projektu Arystoteles” Google).
 • Kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy między różnymi generacjami pracowników.
 • WARSZTAT: wybieramy wszystko co najlepsze z organizacji o kulturze Bursztynowej, Pomarańczowej, Zielonej i Turkusowej.
 • Pracownicy z pokolenia Silversów i ich potrzeby: opanowanie nowoczesnych technologii, wypalenie zawodowe – psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego oraz sposoby budowania odporności.
 • Well-being w miejscu pracy – jak zapewnić pracownikom miejsce pracy sprzyjające maksymalnej efektywności i największej satysfakcji?

Diagnoza potrzeb

Program ma charakter ramowy. Szczegółowy docelowy program szkolenia, dostostosowany w 100% do specyfiki pracy i potrzeb konkretnej firmy przygotowywany zostanie po przeprowadzeniu dwuetapowego procesu diagnozy potrzeb. Szczegóły procesu i dodatkowe informacje znajdą się w ofercie.  

Pytania i odpowiedzi Akademia HR PARP na stronie Syntactive

Zaufali nam między innymi:

RMF Group ∙ Sandoz Novartis Group ∙ Selgros ∙ Seris Konsalnet ∙ DMG Mori ∙ Bridgestone ∙ Drosed ∙ NovaCode ∙ G2A.com ∙ KeyWords Studios ∙ Hydrex Diagnosis ∙ TJX Europe (TK-Max) ∙ IPME ∙ Lexmark ∙ MSWiA ∙ Elmax ∙ Sąd Okręgowy w Warszawie ∙ Niwa ∙ Remontowa Lighting ∙ Aniflex ∙ Poczta Polska ∙ Domotel ∙ Petmex ∙ Qubiqua ∙ Shop-Dent ∙ Vigran ∙ DM Building∙ Oring∙ Polska Grupa Farmaceutyczna ∙ Polonis Druk ∙ Wropak ∙ Tok-Frez ∙ Dajano ∙ AiFO ∙ Herbapol Wrocław ∙ Eko-Pak ∙ ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne ∙ JagMar ∙ Zasada Bikes

Syntactive w liczbach

Przeszkolonych firm

Trenerów różnych specjalizacji

Dni szkoleń i warsztatów

Godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztaów

W roku 2030 aż 70% pracowników należeć będzie do pokoleń, które dziś nazywamy Milenialsami, Zetkami i Alfami. Nie czekaj – już dziś wspólnie z nami opracuj strategię zarządzania zespołami wielopokoleniowymi.

Zamów dla swojego zespołu wyjątkowe szkolenie „Współpraca międzypokoleniowa: Harmonia w różnorodności”.